Fase 2: Concurs  

Galeria de concurs arquia / becas


Quant a arquia / becas

Les beques pretenen donar als candidats la possibilitat de complementar mitjançant pràctiques professionals els coneixements adquirits durant la seva formació i contribuir a l'acostament entre els àmbits professional i acadèmic facilitant l'accés dels beneficiaris a estudis europeus d'arquitectura qualificats.
Així mateix, el programa fomenta la mobilitat d'Europa, entenent-la com un factor enriquidor del desenvolupament personal. La pràctica es realitzarà, necessàriament, en un estudi d'arquitectura situat en una comunitat autònoma diferent de la de residència o estudi del becari.

Notícies arquia / becas

XX CONVOCATORIA BECAS PRACTICAS PROFESIONALES 2019

08 ENERO 2019 / BEQUES

¡YA PUEDES INSCRIBIRTE!

24 becas de prácticas profesionales en estudios europeos de arquitectura + 3 becas de prácticas profesionales en la Administración Pública + 2 becas de prácticas profesionales en la Fundación Metrópoli + 1 beca de gestión cultural en la Royal Academy of Arts + 1 beca de gestión cultural en la Fundación Arquia + 2 becas de matrícula para la participación en el Campus de Ultzama 2019, organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad

ASSIGNACIÓ FINAL BEQUES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 2018

10 JULIO 2018 / BEQUES

S'ha realitzat l'adjudicació de 24 beques per dur a terme pràctiques professionals a estudis europeus d'arquitectura, d'1 beca per dur a terme pràctiques de gestió cultural a la Fundación Arquia, i de 2 beques per dur a terme pràctiques professionals a la Fundación Metrópoli.

L'adjudicació de les 3 beques per a la realització de pràctiques professionals a l'Administració pública està pendent de la signatura del conveni amb el Ministeri de Foment.

AIRES MATEUS I EDUARDO SOUTO DE MOURA en la XVIII cerimònia de lliurament de beques de la FUNDACIÓN ARQUIA

13 OCTUBRE 2017 / BEQUES

El prestigiós arquitecte portuguès Manuel Aires Mateus, referent de l'arquitectura actual, exposarà la seva obra recent en una conferència magistral titulada ‘PROYECTO – REFLEXIÓN’ organitzada per la Fundación Arquia.

 

mi área privada