Fase 2: Concurso  

Galería de concurso arquia / becas


Verbo de arquia / becas

O obxectivo das bolsas é dar aos candidatos a posibilidade de complementaren mediante prácticas profesionais os coñecementos adquiridos durante a súa formación, así como contribuír ao achegamento entre os eidos profesional e académico facilitando o acceso dos beneficiarios a cualificados estudios europeos de arquitectura.
Así mesmo, o programa fomenta a mobilidade dentro de Europa, ao entendela como un factor enriquecedor do desenvolvemento persoal. A práctica realizarase obrigatoriamente nun estudio de arquitectura situado nunha comunidade autónoma distinta da de residencia ou estudos do bolseiro.

Novas arquia / becas

XX CONVOCATORIA BECAS PRACTICAS PROFESIONALES 2019

08 ENERO 2019 / BOLSAS

¡YA PUEDES INSCRIBIRTE!

24 becas de prácticas profesionales en estudios europeos de arquitectura + 3 becas de prácticas profesionales en la Administración Pública + 2 becas de prácticas profesionales en la Fundación Metrópoli + 1 beca de gestión cultural en la Royal Academy of Arts + 1 beca de gestión cultural en la Fundación Arquia + 2 becas de matrícula para la participación en el Campus de Ultzama 2019, organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad

ASIGNACIÓN FINAL BOLSAS PRÁCTICAS PROFESIONAIS 2018

10 JULIO 2018 / BOLSAS

Realizouse a adxudicación de 24 bolsas para a realización de prácticas profesionais en estudios europeos de Arquitectura, de 1 bolsa para a realización de prácticas de xestión cultural na Fundación Arquia, e de 2 bolsas para a realización de prácticas profesionais na Fundación Metrópoli.

A adxudicación das 3 bolsas para a realización de prácticas profesionais na Administración pública está pendente da sinatura do convenio co Ministerio de Fomento.

Aires Mateus e Eduardo Souto de Moura na 18.ª cerimonia de entrega das bolsas da Fundación Arquia

13 OCTUBRE 2017 / BOLSAS

O prestixioso arquitecto portugués Manuel Aires Mateus, referente da arquitectura actual, exporá a súa obra recente nunha conferencia maxistral titulada «Proyecto-Reflexión» organizada pola Fundación Arquia.

 

mi área privada